10OZ White Lithium Grease
WD-40

10OZ White Lithium Grease